Van der Keur

Ingenieurs B.V.

Belicht constructieve veiligheid

Van der Keur ingenieurs BV laat zijn licht schijnen over het recent verschenen plan van aanpak constructieve veiligheid voor verschillende soorten opdrachtgevers.

“De constructieve veiligheid is sterk in het geding. Er hebben zich de afgelopen tijd de nodige incidenten voorgedaan. Er is een sterke roep om verbetering. De vraag om de hoofdconstructeur in oude luister te herstellen,wordt steeds sterker. Op initiatief van de VROM Inspectie en de Betonvereniging is er door hen in samenwerking met de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland, het Centraal Overleg Bouwconstructies, de ONRI, het Constructeursplatform en de Vereniging Bouwen met Staal het Plan van aanpak constructieve veiligheid opgesteld. Dit plan van aanpak is een uitwerking van de nieuwe regelgeving, vervat in het Besluit Indieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunningen (BIAB).”

Van der Keur ingenieurs BV helpt bij het uitvoeren van dit plan en is een vraagbaak voor projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, architecten en bouw- en woningtoezicht.

van der Keur Ingenieurs b.v. © 2017 all rights reserved - realisatie d-engine